Scroll to top

La Casa dels Clicks

Espais Comercials

La Casa dels Clicks

Projecte d’una botiga especialitzada en clicks de Playmobil al centre de Reus. La primera botiga exclusiva en servir aquest producte a l'Estat espanyol.

Task

Projecte d’una botiga especialitzada en clicks de Playmobil al centre de Reus. La primera botiga exclusiva en servir aquest producte a l'Estat espanyol. Tractant-se d'un negoci basat en la venda exclusiva de clicks de Playmobil, calia satisfer els desitjos dels més petits i els d'un públic més adult, apassionat per la ja mítica joguina, mundialment coneguda. Per tal de crear un ambient agradable per a totes les edats vam creure convenient idear una atmosfera tranquil·la i agradable, donant protagonisme als colors, però d'una manera continguda, en un ambient neutral i, fins i tot, una mica sobri. El gris fosc del sostre i les parets ens aïllen de qualsevol distracció aliena, i el blanc del mobiliari emmarca tota la gamma de colors que es van repetint per tota la botiga. Les característiques de l'espai existent van ser determinants a l'hora de realitzar el disseny definitiu. Anteriorment, el local no havia tingut cap ús específic. La planta era extremament longitudinal. Aquesta dificultat va focalitzar els nostres esforços en trobar un argument que dotés de sentit el nostre disseny. Per aquest motiu, un cop estudiades diverses possibilitats, vam concloure que havíem de concebre la botiga com un recorregut. Els productes no estarien simplement exposats a l’abast dels consumidors, sinó que generarien un paisatge, una composició de volums i de colors que guiarien els clients cap el fons de la botiga. Aquesta zona, la més espaiosa, estarà destinada a realitzar activitats lúdiques com tallers o exposicions de diorames. Els colors de l'aparador, i també els de l'interior, són el verd, el vermell i el groc. Aquest recorregut està completament envoltat de figures geomètriques aparentment disposades en un cert desordre. L'absència del color blau pren sentit per la presencia de les capces de Playmobil, gairebé totes amb el color blau com a base. L'embalatge del producte acaba formant part d'aquest mosaic de colors, completant així el conjunt com a una unitat compositiva.

  • Skills

    PROYECTO CONTRACT (núm. 92, mes de març de 2013).