Scroll to top

Avís Legal

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.moixebenisteria.com del qual el titular n’és el titular MOIX EBANISTERIA, S.L.

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de tots i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de MOIX EBANISTERIA, S.L., que, si és dona el cas, procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. 

Per tot això, és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

A l’usuari, a més a més, se l’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de transit i el present Avís Legal, i respondrà davant de

 MOIX EBANISTERIA, S.L., o davant de tercers, o de qualsevols danys i perjudicis que poguessin  causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent MOIX EBANISTERIA, S.L. denegar o retirar l’accés i els seu ús en qualsevol moment. 

 1. IDENTIFICACIÓ

MOIX EBANISTERIA, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, li informa que:

 • La seva denominació social és: MOIX EBANISTERIA, S.L.
 • El seu nom comercial és:  MOIX EBANISTERIA
 • El seu CIF és: B43428713
 • La seva adreça social és: C/ Vicent Andrés Estellés 17 ( Pol. Ind. Mas Batlle), 43206 REUS – TARRAGONA
 • Està inscrita al Registre Mercantil de Tarragona · Tom: 1093 Foli: 133 · Full T- 10714 
 1. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel. 977328104
 • A/e: info@moixebenisteria.com 
 • Adreça postal: C/ Vicent Andrés Estellés 17 (Pol. ind. Mas Batlle), 43206 REUS – TARRAGONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MOIX EBANISTERIA, S.L. es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i les seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant, MOIX EBANISTERIA, S.L. pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències. 

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de tots aquelles dades que comuniqui a MOIX EBANISTERIA, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i serveis de MOIX EBANISTERIA, S.L. i a emprar-los per a, entre altres coses:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de MOIX EBANISTERIA, S.L. o de terceres persones; com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MOIX EBANISTERIA, S.L. ofereix els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de MOIX EBANISTERIA, S.L. o de tercers i, en el seu cas, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, com violar la confidencialitat de la informació de MOIX EBANISTERIA, S.L. o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició d’altri, MOIX EBANISTERIA, S.L. o qualsevol altra forma de comunicació pública, com transformar o modificar els continguts, almenys que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o que això resulti legalment permès.
 7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres, de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codi font, constitueixen una obra la propietat de la qual és de MOIX EBANISTERIA, S.L. sense que es pugin donar per cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web. 

En definitiva, els usuàries que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, copies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguin en el lloc web son propietat de MOIX EBANISTERIA, S.L., sense que pugui interpretar-se que l’ús o accés a aquests n’atribueixi a l’usuari cap dret.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. 

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MOIX EBANISTERIA, S.L. i el propietari del lloc web en que s’hi estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de MOIX EBANISTERIA, S.L. dels seus continguts o serveis. 

MOIX EBANISTERIA, S.L. no es fa responsable de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a  la seva disposició en aquest lloc web, ni de les actuacions que realitzi en base d’aquests.

3.1 EXCLUSIÓ DE RESPOSABILITAT A L’ACCÉS I LA UTILIZACIÓ DEL LLOC WEB

El propietari del lloc web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat del lloc web, tot i que sempre intentarà restablir com més aviat millor la interrupció i en la mesura de les seves possibilitats disposar de mitjans alternatius. MOIX EBANISTERIA, S.L. exclou, fins allà on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accedir al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que hagin accedit mitjançant el lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presencia de virus o d’altres elements en els continguts que poden produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usuaris del transit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En concret, i a mode exemplificatiu, MOIX EBANISTERIA, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. 

Així mateix, MOIX EBANISTERIA, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció en els enllaços que apareixen en aquest web és, exclusivament, la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MOIX EBANISTERIA, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs web enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la seva visita, per tant, tampoc serà responsable del resultat obtingut. MOIX EBANISTERIA, S.L. no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en els llocs web incloses o accessibles mitjançant el lloc web, haurà d’enviar una notificació a MOIX EBANISTERIA, S.L. identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada per mitjà del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.